Diamond Souls


Welkom op de website van Diamond Souls

Wij nodigen je van harte uit om door de verschillende pagina’s te scrollen. Wellicht zit er iets bij wat je aanspreekt. Graag nemen wij je mee op reis en lopen een stukje mee op het pad wat jij aan het wandelen bent. Laat op dit mooie pad, jouw Diamanten Licht stralen en sprankelen en verspreidt samen met ons Licht, Liefde, Joy en Harmonie over de wereld.

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn.

Agenda:

Afspraak voor een Skype, Zoom, WhatsApp, individueel- of een wandel consult zijn altijd mogelijk. Energie-uitwisseling vindt plaats vanuit je hart, op basis van wat jij het waard vindt. Voor workshops, trainingen of avonden staan de tarieven op de desbetreffende pagina erbij vermeld.

Aangezien wij allemaal Soeverein zijn gaan wij er vanuit dat een ieder daar ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in draagt danwel neemt. Wij als Diamond Souls staan voor Onvoorwaardelijke Liefde en dragen deze ook uit.

Wij respecteren de keuze die een ieder maakt.

Lieve mensen laten we verbinden in LIEFDE en LICHT en dit veld vergroten door samen te zingen, te dansen, lief te hebben, aan te raken, te delen en bovenal in VREUGDE te ZIJN. Dat is ons geboorterecht.