Paul

Mijn naam is Paul Steur. Ik ben geboren in 1961 te Amsterdam. Via omzwervingen op het pad van zelfrealisatie terechtgekomen na er in mijn tienertijd al mee bezig te zijn geweest. Je kunt het ook bewustwording noemen.

In mijn “3D-carrière” heb ik me voornamelijk beziggehouden met cijfertjes en management: overheidsorganisaties helpen om te voldoen aan de geldende verantwoordingsverplichtingen. Begrotingen, tussenrapportages en jaarrekeningen. Ter informatie van betrokken stakeholders: bestuur, burgers, andere overheden…

Ik dacht altijd hier best veel lol aan te beleven tot ik een opdracht had waarbij meer van mijn managementkwaliteiten werd gevraagd: de reorganisatie van een afdeling die vast zat in verhoudingen en historie. Nadat ik dit na ongeveer een jaar met de mensen zelf had omgebogen, realiseerde ik me dat het meewerken aan zichzelf veel beter voelende medewerkers, mensen, veel meer voldoening met zich mee bracht.

De basis hiervoor ligt in de waarachtige aandacht voor de medemens, de compassie voor de situatie waar de medemens zich in bevindt. Empathie, openheid, luisteren en respect zijn zo van die termen die hier sterk mee resoneren. En dat bracht ik eigenlijk ook constant mee in het werk dat ik mocht verrichten en ook mag blijven verrichten.

In 2009 kwam ik in contact met het goal-achiever programma van Bob Proctor. Hierdoor kwam ik in aanraking met het concept dat het universum luistert naar ons. En als dit allemaal al onzin was, dan ben ik in ieder geval veel bewuster geworden over de vraag wie ik ben en wat ik wil. Waar ik gelukkig van word. En dat was in eerste instantie een hoop materieel gedoe, zoals een prachtig Engels mansion, een ditto auto, een mooie boot, een eigen binnen- en buitenzwembad, enzovoort enzovoort.

En toen kwamen cursussen over persoonlijke ontwikkeling op mijn pad. Me bewust wordend van hoe makkelijk het is om succesvolle mensen na te doen, mijn kracht-dier vinden en achterhalen wat dit voor mij betekent, dansen als een derwisj, oude blokkades vinden en in liefde opheffen, de magie ervaren die in ons allen zit in de vorm van het voelen van energie, de effecten van mijn acties of juist het ontbreken daarvan en weer bewust mediteren. Me realiseren dat ik dit al aan het oefenen was toen ik nog een tiener was….

Weer later verdiepte ik me in de kracht van geluid. Eigenlijk bestaat alles in de ons bekende (en waarschijnlijk ook de onbekende) universa uit (geluids)golven. Lees maar eens wat daarover op de aparte pagina’s van onze website staat of kijk naar dit filmpje (1 van 3). En ik kwam erachter dat mijn eigen stem (ieders eigen stem) ditzelfde soort effect kan hebben, samen met gerichte intentie. Wow, dat komt wel weer dicht in de buurt van Reiki. Sterker nog, stemmen in harmonie geven een effect dat duidelijk meer is dan de som der delen.

Wat voor geluid geld, doet ook opgang voor gedachten(golven). Kijk maar eens naar de experimenten van Masuru Emoto over de invloed van gedachten op bijvoorbeeld water. En denkend aan de hoeveelheid water in ons eigen lichaam. En het daarbij schokkende inzicht wat mijn denken op zijn minst voor effect kan hebben op mijn eigen lichaam maar ook dat van een ander c.q. van anderen. Dus ook de volledige verantwoordelijkheid hebbend voor niet alleen mijn woorden, maar tevens, en misschien wel nog veel zwaarder wegend, voor mijn eigen gedachten!

En ik kwam er ook door spontane vragen achter, dat ik (kennelijk) goed kan masseren. Dit gebeurde allemaal in 2014, toen ik voor het eerst een week ‘op vakantie’ was op een boot vlak bij het Sataya rif (Egypte). Ik werd gevraagd of ik nek-schouder-rug massages kon geven. Nou ja, eerst wat onwennig natuurlijk, maar al snel “voelend” waar mijn handen hun werk konden doen. En niet alleen voor medereizigers, nee, zelfs bij de kapitein en de eigenaresse van die boot. Later kwam ik erachter dat ik in 1978 al een boek over “helende handen” had gelezen. Pfff….

Eén van de beste realisaties als gevolg van dit alles kwam in de vorm van een al lang bestaand spreekwoord: het bezit van de zaak is het eind van het vermaak! Zo! Bezit, hoe mooi ook, is het dus niet. Het is wel prettig enzo, maar daar zit geluk niet in.

Ik heb me toen gerealiseerd dat het werk dat ik altijd gedaan had me eigenlijk veel minder voldoening gaf, dan het werken met de medemens, vanuit de gedachte ook dat vreemden nog onbekende vrienden zijn, plus het wellicht hoogdravende adagium van “alles-is-één”. En dat ik dus vanuit die gedachte dit niet alleen mag meenemen in mijn historisch werkpatroon, maar dat mag uitbreiden naar het werk samen met Ellen, vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Ellen, die ik in 2015 mocht ontmoeten tijdens een reis naar de Dolfijnen bij het Sataya koraalrif in Egypte (ja, een tweede keer), waar ik een waarachtige “twin-flame-verbinding” mee mocht en mag ervaren. En ja, ook ik was op dat moment nog getrouwd met de moeder van drie hele mooie zielen.   Totaal onvoorbereid op de ervaring van die verbinding en de veranderingen die dat teweeg zouden brengen. Allerlei stemmetjes kwamen als vanzelf naar boven. Uiteindelijk heeft het uiteenrafelen van deze oude relatie tot december 2017 geduurd, hoewel hier ook zeker de intentie om dat vanuit Licht en Liefde te doen aan ten grondslag lag.

Mocht je overigens meer willen weten over Twin Flames: het internet staat er vol mee. Je kan natuurlijk ook eens met ons komen praten of een workshop bijwonen.

Het werk samen met Ellen bestaat dan ook hoofdzakelijk uit het uitdragen van de energie die zich bij de onvoorwaardelijke en “twin-flame-verbinding” hoort, in de verschillende cursussen, workshops en trainingen die we aanbieden. Gericht op meditatie, massages, bewustwording, coaching, geluid, sound healing, intentie en de kracht van onze gedachten.

Ben je benieuwd geworden? Heb ik, hebben we, jouw interesse gewekt? Lees dan vooral door op ons stukje op het internet en neem contact op als we je ergens mee van dienst kunnen zijn.


Geluk op deze wereld kan
naar mijn mening
pas uitgedragen worden
wanneer het zelf ervaren wordt.