Diamond Souls


Welcome to The Diamond Souls Website!

We gladly invite you to scroll trhough our site. You might find items that appeal to you! We would like to take you on a journey and walk with you a little ways on your own path. Shine your Sparkling Diamond Light on this beautiful path and let's spread Light, Love, Joy and Harmony on this world of ours.

Vier het Leven vanuit De Bron (Le Source)

It will allways be summer in a Thankful Heart

12-12-2020

Presentatie Card Deck: 

“160 Qualities of Divine Love”

De komende tijd zijn wij bezig om onze website te herzien, veranderen, herschrijven en vernieuwen. Het kan dus zijn dat bepaalde items wellicht niet zichtbaar zijn. Wij zijn echter achter de schermen bezig om het nog leuker te maken. En mocht je ons willen bereiken, bel ons dan gewoon hoor. Of stuur een mailtje, een appje of wellicht een zoom call.

Aangezien wij allemaal Soeverein zijn gaan wij er vanuit dat een ieder daar ook zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in draagt danwel neemt. Wij als Diamond Souls staan voor Onvoorwaardelijke Liefde en dragen deze ook uit.

Wij respecteren de keuze die een ieder maakt.

Lieve mensen laten we verbinden in LIEFDE en LICHT en dit veld vergroten door samen te zingen, te dansen, lief te hebben, aan te raken, te delen en bovenal in VREUGDE te . Dat is ons geboorterecht.