Fruit of the Spirit Creaties

De Fruit of the Spirit of in het Nederlands, Vruchten van de Heilige Geest bleven mij, na onze reis door Israël, achtervolgen en hebben mij geinspireerd om ze in Licht Taal om te zetten. Ik heb deze Fruits of the Spirit thuis eens verder opgezocht, want dat is dan weer het mooie van internet. Deze Fruits of the Spirits worden genoemd in de Brief aan de Galaten: ” But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.” (hoofstuk 5, vers 22-23) door de apostel Paulus. Zou ik dan daardoor zijn geinspireerd?? 😉 

De Wikipedia geeft de volgende uitleg:

“De uiting van de vrucht van de Heilige Geest wordt gebruikt door sommige christenen die willen onderzoeken of ze op het goede spoor zitten, het spoor dat God heeft bedoeld. Wanneer hun handelen leidt tot zo veel mogelijk van deze vrucht geeft dat een bevestiging van hun gedrag. Men streeft ernaar zo veel mogelijk van deze vrucht te gebruiken als voorbeeld voor anderen.”

Hieronder de Vruchten van de Heilige Geest / Fruits of the Spirit:

  • Liefde (Love)
  • Vreugde (Joy)
  • Vrede (Peace)
  • Geduld (Patience)
  • Vriendelijkheid (Kindness)
  • Goedheid (Goodness)
  • Geloof (Faithfulness)
  • Zachtmoedigheid (Gentleness)
  • Zelfbeheersing (Self Controle)

De eerste Fruit of the Spirit (JOY) is klaar. Ze dienen zich aan in een wisselende volgorde. In de loop van de tijd komen hier de Licht Taal Codes / Symbolen te staan. Ik maak gebruik van zwart papier met de afmeting van 20 bij 30 cm.  Daarop komen de Licht Taal codes in Goud, Smaragd, Blauw of Koper, afhankelijk van welke kleur zich aandient. De Licht Taal Codes die klaar zijn, zijn daarna ook in de winkel te koop.

Voel jij je aangetrokken door de Fruits of the Spirits neem dan contact met mij (Ellen) op.

Fruit of the Spirit JOY