Wat Water ons te zeggen heeft

[:nl]Het eenmaal uitgesproken woord

Door eenvoudigweg een woord op een flesje water te plakken wordt de kwaliteit van de kristalvorming beïnvloed. Zo kunnen we dus het water dat we dagelijks gebruiken via woorden en gedachten transformeren in liefde-, vrede- of vreugdewater.

ds-samen
Laten we het Samen doen!
Doe het zelf!
Doe het zelf!

Hetzelfde gaat op wanneer we tegen elkaar of onze kinderen praten. Achter de woorden “Kom, laten we het samen doen.” en “Doe het zelf!” liggen heel verschillende intenties; de foto’s maken zichtbaar dat de vibraties van deze uitspraken niet voor niets ook lijfelijk als harmoniserend of verstorend worden ervaren.

 

Water is water is water, maar wat is water nu éigenlijk? Is het het H2O van de scheikundige, de snelle vliet van de dichter of de krachtbron waar de stoommachine op draait? Deze beschrijvingen zeggen meer over de diverse manieren waarop de mens de wereld beziet, dan dat ze een antwoord geven op bovenstaande vraag. Wat als het water zélf tot ons zou spreken? Niet in diffuus gekabbel, maar gericht en met precisie? Wat zou het ons niet allemaal te zeggen hebben, dit alomtegenwoordig element?

Water is van essentieel belang, voor alles wat op aarde leeft. Niet voor niets bestaat het aardoppervlak, net als ons lichaam, voor 70% uit water. In onze directe omgeving is volop water voorhanden. Het stroomt als vanzelf de kraan uit, en wasmachines en verwarmingsbuizen binnen. Weliswaar gaan er geluiden op dat het met de kwaliteit van dat water niet al te best gesteld is, maar door de vanzelfsprekendheid waarmee we erover kunnen beschikken, staan we hier maar zelden bij stil.

Woorden en Kristalvormen
Woorden en Kristalvormen

Wonderbaarlijk goedje

Maar soms kom je opmerkelijke berichten tegen over water, waardoor je je afvraagt of dat ogenschijnlijk zo gewone goedje H2O misschien wonderbaarlijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin 1900’s aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als ‘informatiedrager’ en mogelijk beschikt over een vorm van ‘geheugen’ (wellicht de eigenschap waaraan homeopathie en bloemessences hun werking ontlenen).

Hij constateerde ook dat de kwaliteit van water nauw samenhangt met de energetische waarde ervan, en dat die waarde hoog is bij water in een natuurlijke omgeving, en veel tot heel veel lager is bij water dat onder hoge druk door een leiding wordt geperst. De gemiddelde mens, die niet over hoogverfijnde zintuigen of dito apparatuur beschikt, moet zulke beweringen op gezag aannemen. In het beste geval belandt dit soort informatie op het stapeltje ‘interessant’. Anders wordt het, wanneer je het verschil proeft tussen leidingwater en water waarvan de energetische waarde is hersteld. Dan wil je misschien meer weten en begint er een voorzichtig gesprek op gang te komen.

Dit gesprek komt in een stroomversnelling, zodra iemand de taal van het water diepgaand verstaat. Zo iemand is de Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en die voor leken zichtbaar weet te maken hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt.

IJskristallen

Hoewel Emoto bij zijn onderzoek gebruik heeft gemaakt van geavanceerde apparatuur, in zijn werkwijze in feite eenvoudig. Hij bevriest watermonsters en onderzoekt de zo verkregen ijskristallen die hij vervolgens fotografeert, enkele honderden malen vergroot. De wijze waarop de ijskristallen zich vormen, zou je kunnen zien als de manier waarop water zich uitdrukt.

Aanvankelijk onderzocht hij alleen leidingwater en water uit natuurlijke bronnen. Later kwam hij op het idee om water “naar muziek te laten luisteren’ en het bloot te stellen aan de invloed van woorden. Wat zichtbaar werd, is verbazingwekkend en inspirerend. Niet alleen geluid, maar zelfs geschreven woorden hebben een trilling, die door het water wordt ‘verstaan’. Water blijkt letterlijk te ‘floreren’ wanneer het in aanraking komt met harmonische vibraties, zoals de kristalbloemen op de foto’s laten zien. Wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve trillingen (ook vervuiling valt daaronder) raakt het water als het ware de kluts kwijt en verliest zijn structuur.

ds-chrystals

Wat betekent dit nu voor onszelf en voor onze kinderen? Het lichaam van volwassenen bestaat voor ongeveer 70% uit water en dat van baby’s zelf voor bijna 90%. Dit verleent aan deze kennis een duizelingwekkende betekenis. Wij zijn water en wij zijn in staat water – onszelf- zó te beïnvloeden dat de structuur ervan verandert.

De verfijnde kristalstructuren die Emoto verkrijgt door op flesjes water etiketten te plakken met woorden als liefde of dankbaarheid, zijn veelzeggend genoeg. Misschien is dit laatste nog wel de allerbelangrijkste boodschap die het water voor ons heeft.

De foto’s uit dit artikel komen uit:

Experiment voor in de vensterbank

In zijn boek ‘Messages from Water’ beschrijft Emoto een experiment dat gemakkelijk met kinderen uit te voeren is. Verdeel een overgebleven restje gekookte rijst of ander graan over twee schone glazen potjes. Plak op het ene potje de woorden “I Love You” en op het andere “I Hate You” en zet ze in de vensterbank. Spreek drie weken lang één of meerdere keren per dag de inhoud van elk potje toe met de betreffende tekst en kijk wat er gebeurt. Veel kinderen in Japan deden dit en merkten dat na drie weken de rijst in het ene potje goed rook en blank van kleur was, terwijl de rijst in het andere potje in dezelfde periode bruin verkleurd en bedorven was. Emoto vertelde in ons land tijdens een lezing dat sommige mensen nog een derde potje hadden gebruikt waarop ze geen papiertje plakten en waar ze zelfs niet naar omkeken. Tot hun verbazing was de rijst in dat potje er na drie weken erger aan toe dan het bedorven graan uit het oorspronkelijke experiment.

ds-emoto-lovehatejars

 


De teksten op deze site hebben wij uit boeken overgenomen of zijn, voor zover wij weten, afkomstig uit het publiek domein. Mocht je hier toch iets tegenkomen wat jouw eigendom is en niet bedoeld is om vrij te verspreiden, stuur ons dan een mailtje zodat wij de bron of naam kunnen vermelden of de desbetreffende afbeelding(en) of tekst kunnen verwijderen.[:en]Het eenmaal uitgesproken woord

Door eenvoudigweg een woord op een flesje water te plakken wordt de kwaliteit van de kristalvorming beïnvloed. Zo kunnen we dus het water dat we dagelijks gebruiken via woorden en gedachten transformeren in liefde-, vrede- of vreugdewater.

ds-samen
Laten we het Samen doen!
Doe het zelf!
Doe het zelf!

Hetzelfde gaat op wanneer we tegen elkaar of onze kinderen praten. Achter de woorden “Kom, laten we het samen doen.” en “Doe het zelf!” liggen heel verschillende intenties; de foto’s maken zichtbaar dat de vibraties van deze uitspraken niet voor niets ook lijfelijk als harmoniserend of verstorend worden ervaren.

 

Water is water is water, maar wat is water nu éigenlijk? Is het het H2O van de scheikundige, de snelle vliet van de dichter of de krachtbron waar de stoommachine op draait? Deze beschrijvingen zeggen meer over de diverse manieren waarop de mens de wereld beziet, dan dat ze een antwoord geven op bovenstaande vraag. Wat als het water zélf tot ons zou spreken? Niet in diffuus gekabbel, maar gericht en met precisie? Wat zou het ons niet allemaal te zeggen hebben, dit alomtegenwoordig element?

Water is van essentieel belang, voor alles wat op aarde leeft. Niet voor niets bestaat het aardoppervlak, net als ons lichaam, voor 70% uit water. In onze directe omgeving is volop water voorhanden. Het stroomt als vanzelf de kraan uit, en wasmachines en verwarmingsbuizen binnen. Weliswaar gaan er geluiden op dat het met de kwaliteit van dat water niet al te best gesteld is, maar door de vanzelfsprekendheid waarmee we erover kunnen beschikken, staan we hier maar zelden bij stil.

Woorden en Kristalvormen
Woorden en Kristalvormen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonderbaarlijk goedje

Maar soms kom je opmerkelijke berichten tegen over water, waardoor je je afvraagt of dat ogenschijnlijk zo gewone goedje H2O misschien wonderbaarlijker is dan gewoonlijk wordt aangenomen. De Oostenrijker Victor Schrauberger stelde begin 1900’s aan de hand van onderzoek vast, dat water fungeert als ‘informatiedrager’ en mogelijk beschikt over een vorm van ‘geheugen’ (wellicht de eigenschap waaraan homeopathie en bloemessences hun werking ontlenen).

Hij constateerde ook dat de kwaliteit van water nauw samenhangt met de energetische waarde ervan, en dat die waarde hoog is bij water in een natuurlijke omgeving, en veel tot heel veel lager is bij water dat onder hoge druk door een leiding wordt geperst. De gemiddelde mens, die niet over hoogverfijnde zintuigen of dito apparatuur beschikt, moet zulke beweringen op gezag aannemen. In het beste geval belandt dit soort informatie op het stapeltje ‘interessant’. Anders wordt het, wanneer je het verschil proeft tussen leidingwater en water waarvan de energetische waarde is hersteld. Dan wil je misschien meer weten en begint er een voorzichtig gesprek op gang te komen.

Dit gesprek komt in een stroomversnelling, zodra iemand de taal van het water diepgaand verstaat. Zo iemand is de Japanner Masaru Emoto, die zich al enige decennia wijdt aan onderzoek naar water in relatie tot zijn omgeving en die voor leken zichtbaar weet te maken hoe invloeden van buitenaf veranderingen veroorzaken in de molecuulstructuur van water. Hiermee voert hij ons binnen in een wondere wereld, waarin alles met alles samenhangt.

IJskristallen

Hoewel Emoto bij zijn onderzoek gebruik heeft gemaakt van geavanceerde apparatuur, in zijn werkwijze in feite eenvoudig. Hij bevriest watermonsters en onderzoekt de zo verkregen ijskristallen die hij vervolgens fotografeert, enkele honderden malen vergroot. De wijze waarop de ijskristallen zich vormen, zou je kunnen zien als de manier waarop water zich uitdrukt.

Aanvankelijk onderzocht hij alleen leidingwater en water uit natuurlijke bronnen. Later kwam hij op het idee om water “naar muziek te laten luisteren’ en het bloot te stellen aan de invloed van woorden. Wat zichtbaar werd, is verbazingwekkend en inspirerend. Niet alleen geluid, maar zelfs geschreven woorden hebben een trilling, die door het water wordt ‘verstaan’. Water blijkt letterlijk te ‘floreren’ wanneer het in aanraking komt met harmonische vibraties, zoals de kristalbloemen op de foto’s laten zien. Wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve trillingen (ook vervuiling valt daaronder) raakt het water als het ware de kluts kwijt en verliest zijn structuur.

ds-chrystals

Wat betekent dit nu voor onszelf en voor onze kinderen? Het lichaam van volwassenen bestaat voor ongeveer 70% uit water en dat van baby’s zelf voor bijna 90%. Dit verleent aan deze kennis een duizelingwekkende betekenis. Wij zijn water en wij zijn in staat water – onszelf- zó te beïnvloeden dat de structuur ervan verandert.

De verfijnde kristalstructuren die Emoto verkrijgt door op flesjes water etiketten te plakken met woorden als liefde of dankbaarheid, zijn veelzeggend genoeg. Misschien is dit laatste nog wel de allerbelangrijkste boodschap die het water voor ons heeft.

De foto’s uit dit artikel komen uit:

Experiment voor in de vensterbank

In zijn boek ‘Messages from Water’ beschrijft Emoto een experiment dat gemakkelijk met kinderen uit te voeren is. Verdeel een overgebleven restje gekookte rijst of ander graan over twee schone glazen potjes. Plak op het ene potje de woorden “I Love You” en op het andere “I Hate You” en zet ze in de vensterbank. Spreek drie weken lang één of meerdere keren per dag de inhoud van elk potje toe met de betreffende tekst en kijk wat er gebeurt. Veel kinderen in Japan deden dit en merkten dat na drie weken de rijst in het ene potje goed rook en blank van kleur was, terwijl de rijst in het andere potje in dezelfde periode bruin verkleurd

 en bedorven was. Emoto vertelde in ons land tijdens een lezing dat sommige mensen nog een derde potje hadden gebruikt waarop ze geen papiertje plakten en waar ze zelfs niet naar omkeken. Tot hun verbazing was de rijst in dat potje er na drie weken erger aan toe dan het bedorven graan uit het oorspronkelijke experiment.

ds-emoto-lovehatejars


De teksten op deze site hebben wij uit boeken overgenomen of zijn, voor zover wij weten, afkomstig uit het publiek domein. Mocht je hier toch iets tegenkomen wat jouw eigendom is en niet bedoeld is om vrij te verspreiden, stuur ons dan een mailtje zodat wij de bron of naam kunnen vermelden of de desbetreffende afbeelding(en) of tekst kunnen verwijderen.[:]