Zielenrelaties

[:nl]Indien iemand een ‘zielenrelatie’ ontmoet en herkent dan is er vaak verwarring, al dan niet veroorzaakt door de hogere liefde die men voor deze ander voelt. Maar al te vaak is men vervolgens van plan de huidige relatie af te breken en denkt ment alleen nog maar met het ‘zielenmaatje’ verder te kunnen leven. Dit is echter bijna nooit de bedoeling van de ontmoeting! Beter is om eerst naar de soort van zielenrelatie te kijken zodat het doel van de ontmoeting begrepen kan worden.

Zo is het doel van de ontmoeting met een Tweelingziel: het activeren van het Hoger Bewustzijn van beide personen. Door de ontmoeting worden ze herinnerd aan het ‘afgescheiden’ zijn en voelen ze de dualiteit (pijn, heimwee) des te meer. Doordat Tweelingzielen elkaars complement zijn hebben ze de sterke behoefte om (fysiek) bij elkaar te zijn en hun leven samen in te richten. Soms is dit echter (bijna) volstrekt onmogelijk omdat de andere Tweelingziel bijv. de schoonvader-/moeder of het kind van de broer/zus is. Soms is de Tweelingziel niet op aarde waardoor fysiek contact ook niet mogelijk is. Meestal is het minder complex maar dan nog zijn er al goede bestaande relaties.

Bij de ontmoeting speelt de beleving van de dualiteit een belangrijke rol: of het is de bedoeling dat tweelingzielen wel bij elkaar komen of juist niet zodat ze de pijn van de afgescheidenheid kunnen ervaren. Een regressie waarbij gekeken wordt naar hoe in vorige levens ontmoetingen zijn geweest kan soms antwoord geven op dit laatste onderdeel. Er zijn op enig moment 12 paren Tweelingzielen uit het verder afsplitsen van de Goddelijke Vonk ontstaan, waardoor er soms onterecht gedacht wordt dat iemand meerdere Tweelingzielen heeft.

De ontmoeting met één of meerdere Tweelingvlammen kan pas plaatsvinden indien er al de nodige bewustzijnsgroei heeft plaatsgevonden. Vaak zijn mensen al spiritueel actief maar dat is geen voorwaarde, ook onbewust kun je deze ontwikkeling doormaken.

Het doel van de ontmoeting met een Tweelingvlam is om diepere lagen in het 2e of 1e chakra aan te raken en het Kosmische- of Godsbewustzijn verder te doen ontwaken. Hierbij gaat het vaak om diepere angsten of trauma’s uit de evolutie welke geheeld moeten worden, zodat het bewustzijn verder kan indalen in de onderste chakra’s (Zelfrealisatie) Het kan bijv. gaan om angsten om weer iemand kwijt te raken (zoals in vorige levens), of diepere angst om op de aarde te zijn. Ook hier weer geldt dat het soms wel en soms niet de bedoeling is dat er uit ontmoeting een nieuwe relatie ontstaat. Middels een reading kan hier wel advies over gegeven worden, maar kenmerkend voor de bewustzijnsgroei op dit niveau is dat betrokkene zelf moet leren ‘invoelen’ en zelf moet bepalen en beslissen zonder hulp van derden. Om deze laatste reden komt er vaak geen duidelijk antwoord, het is aan de betrokkene om zelf besluiten te nemen en consequenties te aanvaarden zonder hulp van anderen.

De ontmoeting met de Tweelingstraal heeft als doel om uiteindelijk te versmelten met je eigen Essentie. Ontmoetingen vinden plaats tussen mensen die vergevorderd en actief zijn op het spirituele pad. Het is een soort van ‘laatste stap’ naar heelheid met jezelf. Tweelingstralen kunnen samen kosmische taken uitvoeren en hoeven niet een relatie aan te gaan, de ontmoeting kan gezien worden als een versnelling van de eigen evolutie.

Mocht iemand een ‘zielenrelatie’ ontmoeten dan is het dus belangrijk om de vraag te beantwoorden waarom je deze ander ontmoet en niet de vraag of je er wel of niet een relatie mee aan moet gaan.

Bron: Artikel uit 2012 van de website van Vincent Rikkerink, Kosmisch Healer[:en]Indien iemand een ‘zielenrelatie’ ontmoet en herkent dan is er vaak verwarring, al dan niet veroorzaakt door de hogere liefde die men voor deze ander voelt. Maar al te vaak is men vervolgens van plan de huidige relatie af te breken en denkt ment alleen nog maar met het ‘zielenmaatje’ verder te kunnen leven. Dit is echter bijna nooit de bedoeling van de ontmoeting! Beter is om eerst naar de soort van zielenrelatie te kijken zodat het doel van de ontmoeting begrepen kan worden.

 

 

 

Zo is het doel van de ontmoeting met een Tweelingziel: het activeren van het Hoger Bewustzijn van beide personen. Door de ontmoeting worden ze herinnerd aan het ‘afgescheiden’ zijn en voelen ze de dualiteit (pijn, heimwee) des te meer. Doordat Tweelingzielen elkaars complement zijn hebben ze de sterke behoefte om (fysiek) bij elkaar te zijn en hun leven samen in te richten. Soms is dit echter (bijna) volstrekt onmogelijk omdat de andere Tweelingziel bijv. de schoonvader-/moeder of het kind van de broer/zus is. Soms is de Tweelingziel niet op aarde waardoor fysiek contact ook niet mogelijk is. Meestal is het minder complex maar dan nog zijn er al goede bestaande relaties.

 

Bij de ontmoeting speelt de beleving van de dualiteit een belangrijke rol: of het is de bedoeling dat tweelingzielen wel bij elkaar komen of juist niet zodat ze de pijn van de afgescheidenheid kunnen ervaren. Een regressie waarbij gekeken wordt naar hoe in vorige levens ontmoetingen zijn geweest kan soms antwoord geven op dit laatste onderdeel. Er zijn op enig moment 12 paren Tweelingzielen uit het verder afsplitsen van de Goddelijke Vonk ontstaan, waardoor er soms onterecht gedacht wordt dat iemand meerdere Tweelingzielen heeft.

De ontmoeting met één of meerdere Tweelingvlammen kan pas plaatsvinden indien er al de nodige bewustzijnsgroei heeft plaatsgevonden. Vaak zijn mensen al spiritueel actief maar dat is geen voorwaarde, ook onbewust kun je deze ontwikkeling doormaken.

Het doel van de ontmoeting met een Tweelingvlam is om diepere lagen in het 2e of 1e chakra aan te raken en het Kosmische- of Godsbewustzijn verder te doen ontwaken. Hierbij gaat het vaak om diepere angsten of trauma’s uit de evolutie welke geheeld moeten worden, zodat het bewustzijn verder kan indalen in de onderste chakra’s (Zelfrealisatie) Het kan bijv. gaan om angsten om weer iemand kwijt te raken (zoals in vorige levens), of diepere angst om op de aarde te zijn. Ook hier weer geldt dat het soms wel en soms niet de bedoeling is dat er uit ontmoeting een nieuwe relatie ontstaat. Middels een reading kan hier wel advies over gegeven worden, maar kenmerkend voor de bewustzijnsgroei op dit niveau is dat betrokkene zelf moet leren ‘invoelen’ en zelf moet bepalen en beslissen zonder hulp van derden. Om deze laatste reden komt er vaak geen duidelijk antwoord, het is aan de betrokkene om zelf besluiten te nemen en consequenties te aanvaarden zonder hulp van anderen.

De ontmoeting met de Tweelingstraal heeft als doel om uiteindelijk te versmelten met je eigen Essentie. Ontmoetingen vinden plaats tussen mensen die vergevorderd en actief zijn op het spirituele pad. Het is een soort van ‘laatste stap’ naar heelheid met jezelf. Tweelingstralen kunnen samen kosmische taken uitvoeren en hoeven niet een relatie aan te gaan, de ontmoeting kan gezien worden als een versnelling van de eigen evolutie.

Mocht iemand een ‘zielenrelatie’ ontmoeten dan is het dus belangrijk om de vraag te beantwoorden waarom je deze ander ontmoet en niet de vraag of je er wel of niet een relatie mee aan moet gaan.

 

Bron: Artikel uit 2012 van de website van Vincent Rikkerink, Kosmisch Healer[:]